Kontakt

 

Dane do Faktury:
Zakład Usługowo – Handlowy WYGODA
Elżbieta Norkowska
Kawęczyn 1,
87-123 Dobrzejewice
NIP: 879 – 000 – 88 – 03

Adres korespondencyjny – Adres Lokalu Elena:
Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73
87 – 100 Toruń

Niezbędne telefony:
Lokal Elena w godz. 7.00 – 15.00 056 656 23 68
Telefon komórkowy: 501 345 023

Adres e-mail: wygoda@wp.pl